Limba și Literatura Română

Limba Engleză

Limba Franceză

Educație fizică și sport

Fizică

Religie