Limba și Literatura Română

Limba franceză

Limba engleză

Educație fizică și sport

Fizică

Religie