Proiectul educațional Să scriem caligrafic în grafisme traduse! are ca scop familializarea copiilor cu operele autorilor: Mihai Eminescu, Guillaume Apollinaire și John Keats. Astfel, concursul propus  pe cele două domenii va da posibilitatea creării unui câmp vast de documentare, descoperire şi autocunoaştere, de cunoaştere şi interrelaţionare umană prin deschiderea culturală către operele celor trei autori propuși şi genul de literatură română, engleză și franceză în care s-au ridicat aceștia, prin sensibilizarea elevului în faţa fenomenului artistic: literatură şi grafisme.

Proiectul județean educativ se adresează elevilor din clasele V-VIII, de la Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov, Școala Gimnazială Crizbav și alte școli care vor să participe la concursul propus la sfârșitul proiectului. Acest proiect se derulează pe perioada unui an de zile, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de feed-backu-ul primit. Ne dorim ca la anul care vine să îl putem înscrie în Calendarul Activităţilor Educative Regionale 2021.                                                                                                                                                             Concursul interdisciplinar Să scriem caligrafic în grafisme traduse! organizat de în colaborarea între Şcoala Gimnazială Nr. 15 Brașov și Școala Gimnazială Crizbav, îşi propune să aducă mai aproape de tânăra generaţie literatura clasică și modernă cu toate cele trei genuri literare specifice.

Prin scrierile lor, cei trei scriitori au adus un omagiu creativității, îmbogățind literatura universală cu adevărate piese de tezaur internaționale. Astăzi, când societatea promovează nonvalori, este cu mult mai necesară întoarcerea privirii tinerilor către pilonii dezvoltării noastre interculturale.

            Aflat la prima ediţie, concursul doreşte să stimuleze creativitatea, spiritul de competiţie, dorinţa de împlinire spirituală a tinerilor și al cadrelor cadrelor didactice.