Proiectul educațional ,,Ochean peste ținuturi˝ are ca scop familizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către români, de către locuitorii spațiului anglo-saxon și francez și cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din aceste zone. Totodată, activitățile proiectului își propun să îi ajute pe elevi să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba maternă, limba engleză și limba franceză atât în cu colegilor din cadrul unitățile lor de învățământ, cât și cu alți colegi din școlile partenere. Această comunicare se traduce prin schimbul de scrisori, postere, adrese de mail sau conturi de Facebook în vederea dezvoltării constante și fidele a propriei persoane în medii sociale propice.

Proiectul județean educativ se adresează elevilor din clasele V-VIII, de la Școala Gimnazială Crizbav, Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov și o școală din județul Sibiu: Școala Gimnazială Poplaca. Acest proiect se derulează pe perioada unui an de zile, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de feed-back-ului  primit.

            Cunoașterea și folosirea limbilor moderne reprezintă o condiție a progresului, a unei integrări reușite, atât la nivelul individului, cât și la scară socială, în structurile de succes ale mileniului III. Cunoașterea și folosirea unei limbi străine înseamnă o capacitate sporită de comunicare, pentru viitor, un acces mai larg la surse diverse de documentare și o pregnantă valență educativă.

Acest proiect educativ urmărește să trezească interesul și plăcerea elevilor pentru limba română, limba franceză și limba engleză, să le dezvolt capacitatea de a produce mesaje orale și scrise, precum și gândirea reproductivă și creativă. Elevi vor fi puși în situații de comunicare asemănătoare cu cele din viața reală, stimulându-i să ia parte activ la viața socială și crescându-le încrederea în sine. 
            Prin acest proiect se dorește o cooperare între școlile partenere, prin schimbul de corespondență, având ca scop secundar mărirea orizontului de prieteni cu ajutorul limbilor străine.
            Se dorește împărtășirea valorilor universale, dragostea şi respectul pentru tradiţiile şi obiceiurile româneşti, englezeşti şi franceze, alături de partenerii implicați în proiect.